Print Friendly, PDF & Email

وقتی از خانه بیرون آمدیم، من در حال گفت و گو با کاظم حاج طرخانی بودم که آقای مطهری به تصور اینکه در حال صحبت خصوصی هستیم،از ما فاصله گرفت تا راحت حرف بزنیم!

محمدرضا کائینی، فعال تاریخ و رسانه در صفحه شخصی اش به نکته ای دقیق و موشکافانه درباره شهادت استاد آیت الله مرتضی مطهری اشاره کرده است:

در دو دهه گذشته و در جریان پژوهش های تاریخی، به دو چهره برخورده ام که شاهد واپسین دقایق حیات استاد شهید مطهری بوده اند.مطهری در آخرین لحظات عمر، در جلسه مجمع متاع (مخفف مکتب تربیتی، اجتماعی و عملی) – که از حدود دو دهه قبل در آن عضویت داشت- شرکت کرد.آن شب جلسه در منزل عزت الله سحابی در خیابان فخرآباد تشکیل شده بود.مرحوم مهندس مصطفی کتیرایی از اعضای متاع در سال هشتاد و هفت برای این قلم نقل کرد که: در پایان جلسه و به هنگام صرف شام، از استاد شنیده است: “بر آقای خمینی فشار آورده اند که مانع از حضور اجتماعی زنان شود، اما ایشان زیر بار نرفته است…” کتیرایی در ادامه افزود: “وقتی از خانه بیرون آمدیم، من در حال گفت و گو با کاظم حاج طرخانی بودم که آقای مطهری به تصور اینکه در حال صحبت خصوصی هستیم، از ما فاصله گرفت تا راحت حرف بزنیم! ضارب که سوار بر ترک موتور بود و در جایی از دور هوای ما را داشت، از این فرصت استفاده کرد و خود را به نزدیکی ایشان رساند و تیراندازی و فرار کرد! صدای اندک شلیک و سرعت واقعه به گونه ای بود که نمیتوانستیم باور کنیم چه اتفاقی افتاده است! تنها کاری که در آن لحظات توانستم انجام دهم، این بود که به طرف منزل عزت سحابی برگردم و تمام زنگ های آن را فشار دهم!…”

دومین کسی که ماجرای آن شب را برای نگارنده روایت کرد، دکتر کاظم یزدی از دیگر اعضای متاع بود. او در فروردین ماه امسال به نویسنده این سطور گفت: “آن شب، من همپای آقای مطهری از منزل مهندس سحابی بیرون آمدم و شاهد فاصله گرفتن ایشان از کتیرایی و حاج طرخانی بودم.لحظه ای بعد از ایشان خداحافظی کردم و به منزل بازگشتم.وقتی رسیدم، همسرم مضطرب و هیجان زده گفت: آقای سحابی زنگ زد و نگران تو بود، گفت دیده که با آقای مطهری از خانه بیرون رفته اید…”

شاید اگر استاد از دوستان در حال گفت و گوی خویش، فاصله نمی گرفت و همچنان در زمره آنان می ماند، ضارب مجال مناسب را برای شلیک پیدا نمی کرد.او حتی در واپسین لحظات حیات نیز، در حال مراعات یک اصل اخلاقی بود!

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :