عربستان سعودی بعد از ناکامی در به کرسی نشاندن ۱۳ شرط خود برای رفع حصر از قطر، اینک دوحه را به نقض مقررات شورای همکاری خلیج فارس متهم می کند.
ایران فرافکنی سعودی در پی سفر نماینده امیر قطر به ایرانشبکه العربیه در گزارشی مدعی شد: «مقامات قطر با تقویت آشکار روابط خود با ایران به مقررات شورای همکاری و شروط کشورهای تحریم کننده دوحه بی اعتنایی می کنند.»

 

این شبکه سعودی در ادامه افزود: «دوحه بعد از ساقط شدن امیر خود در سال ۱۹۹۵ به قیمت ضرر وارد کردن به همسایگان خود، سعی کرد تا روابط خود با تهران را حفظ کند.»

 

گفتنی است که عربستان سعودی بعد از ناکامی در به کرسی نشاندن ۱۳ شرط خود برای رفع حصر از قطر، اینک دوحه را به نقض مقررات شورای همکاری خلیج فارس متهم می کند.

 

این اتهام زنی سعودی همزمان با سفر وزیر اقتصاد قطر به نمایندگی از امیر این کشور به تهران صورت می گیرد که در مراسم تحلیف روحانی شرکت کرده است.

 

یکی از اهداف عربستان سعودی از این فرافکنی ها، شوراندن مردم این کشور علیه خاندان حاکم است تا بلکه بتواند باری دیگر حوادث سال ۱۹۹۵ را در قطر تکرار کند.

 

۵۱۲

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :