رئیس جمهور ترامپ اخیرا با صراحت بیان داشت که کشورش جنگ ۱۶ ساله در افغانستان را واگذار کرده است و همچنین جان بسیاری از ژنرال های آمریکایی در این کشور در خطر است.
افغانستان افزایش نفوذ ایران در افغانستان/ آمریکا رفتنی شدوب سایت پست گزت در گزارشی نوشت: رئیس جمهور ترامپ اخیرا با صراحت بیان داشت که کشورش جنگ ۱۶ ساله در افغانستان را واگذار کرده است و همچنین جان بسیاری از ژنرال های آمریکایی در این کشور در خطر است.

 

این وب سایت افزود: شکی نیست در حالی که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان کمرنگ شده است، ایران را نفوذ خود را بیشتر کرده و اکنون نیز بیش از آمریکا اوضاع را در افغانستان بدست گرفته است. هرچند که عربستان و پاکستان نیز از بازی کنندگان اصلی در افغانستان هستند اما این ایران است که از فرصت استفاده کرده و اوضاع را در افغانستان به نفع خود رقم زده است.

 

ایران با از رفتن صدام حسین از عراق و ضعیف شدن طالبان در پاکستان، توانست از فرصت استفاده کند و قدرت خود را در منطقه بیشتر کند. منافع آمریکا روز به روز در عراق و افغانستان در معرض خطر بیشتری قرار می گیرد اما ایران نفوذ خود را گسترش می دهد.

 

در حال حاضر نیز مقامات آمریکایی خواستار کاهش هزینه ها در این دو کشور هستند و ارتش آمریکا درصدد است از تعداد نیروهای خود در افغانستان بکاهد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :