Print Friendly, PDF & Email

ایستاده ایم,

?بسم اله الحمن الرحیم

?سلام علیکم

?مادران شهدا ناله بیارند غیرت و شرف
رفته!!
?شهرت و آوازه برای بعضی از انسانها در زندگی آنقدر مهم است که حاضرند همه هویت و شخصیت حتی ناموس و شرافت خود را بدهند اما سر زبانها در جامعه مشهور باشند.
✋️پژوهش و بررسی داستان کربلا نشان می دهد بسیاری از کسانی که در کربلا با امام معصوم علیه السلام جنگیدند و فاجعه آفریدند بی سواد و جاهل و گمراه و بی شناخت از تاریخ و شخصیت امام معصوم علیه السلام نبودند، بلکه خود را در جبهه امام معصوم علیه السلام سر زبانها مشهور نمی یافتند. و آن جبهه را قلیل و به ظاهر شکست خوررده می دیدند.
?اتفاقا در کربلا افراد کافر از جبهه کفر که دارای آرم و نشان و سازمان و تشکیلات خاصی باشند نمی یابیم. ولی افرادی را با ادعای حضور در جبهه های نبرد در تاریخ گذشته خود با زخم جانبازی می یابیم که شاید در عبادت و ظاهر الصلاحی هم کمتر از بعضی مدعیان در صف اول نششستگان امروز نباشند.
?شهرت و وآوازه بهر قیمتی اگر روزی برای شهرت بنا شد ناموسش را به دست خود به تارج چشم و ارضای شهوت انسانهای دریده پست بگذارد هیچ ابایی ندارد و دریغ هم نمی کند.
?بسیای از زنان رقاصه و فاحشه، به رقص و فاحشه نیاز چندانی ندارند. آنچه آنان را به خود فروشی و در دید و اختیار مردان بوالهوس دریده می گذارد شهرت طلبی و سر زبان قرار گرفتن آنان است.
بعضی از شهرت و شهوت طلبان مسئول از زنان فاحشه غربی بدترند چون با آنان با اینکه فاحشه گری برای شهرت و آوازه می کنند اما هویت ملی و عرق وطنی خود را پاس می دارند.
?فاجعه و فاحشه بازی چند نماینده بی غیرت و بی شرف و بی شخصیت و بی هویت در مراسم تحلیف حسن روحانی که با عکس گرفتن با یک زن فاسد و جاسوس را برای خود افتخار می دانند. بیانگر سست شدن مبانی بنیادی ارزشهای انسانی، اسلامی و ملی ماست.
بیانگر راه یابی بی غیرتها بر مجاری امور کشوراست.
✋️بیانگر آلوده شدن مسئولان به سیاسی کاری، گروه بازی و عرق شدن در شهوت و شهرت سیاسی و خود باختگی در مقابل کدخدا و تن دادن به بی هویتی و بی غیرتی و بی شرفی است
?و موضع گیری و برخود و دغدغه های سیاسی و ضعیف و جناحی روسای قوای سه گانه متاسفانه امید برخورد با نفوذی های بی شرف و بی غیرت را به یاس تبدیل نموده است.
?چون امیدی به مسئولان صف اول نشستگان برای برخورد و اصلاح نیست مادران شهدا ناله بیارند و شکایت این افراد پست فرصت طلب را که از خون بهترین و قدسی ترین انسانها کامگیری رذیلانه از نظام مقدس جمهوری اسلامی است، را به خداوند متعال ببرند. که فرزاندانشان برای سر زبان قرار گرفتن نام مقدس امام حسین و فرزند منتقمش مهدی موعود موجودعلیهما السلام جان مقدسشان را فدا کردند.
?برای ترویج غیرت آنهم غیرت دینی و ترویج شرف و شخصیت انسانی فدا شدند.
?اصلاح امور فقط با هوشیاری و توسل و تضرع به درگاه ذات احدیت است.
?که چهره نفاق براحتی بر ملا نخواهد شد.
#غیرت
#شرف
#فاحشه
#سیاسی
#هویت
#امام
#حسین
#شهدا
#مادران
https://t.me/joinchat/AAAAAEP1U2xwTnCLnSg-EA

کلیدواژه ها : ,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :