اعتدال به معنای حقیقی در یک انسان متوکل وجود دارد. آرامش روحی و روانی در زندگی از عمده آثار توکل است چراکه انسان می‌داند خداوند به خیر و صلاح او عمل خواهد کرد.

توکل آرامش روحی و روانی از آثار توکل به خداوند است

استادیار گروه معارف اسلام دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: توکل از وکالت گرفتن می‌آید و بدین معناست که انسان کار خود را به دیگری واگذار کند. “توکل” انسان بر خدا به آن معناست که انسان در کنار تلاش و کوشش برای انجام امور و با وجود قدرت اختیاری که دارد، برای خود استقلالی قائل نیست و نتیجه کارها را به خداوند می‌سپارد.

دکتر ویسکرمی با بیان اینکه توکل به این معنی نیست که انسان پیگیر انجام امور نباشد، تصریح کرد: این تصور که انسان هیچ حرکتی برای پیشبرد اهداف و کارها نداشته باشد و توکل به خدا را برای رسیدن به نتیجه‌ای آیده‌آل بداند، اشتباه است. مفهوم توکل این است که انسان در انجام امور تلاش خود را به کار گیرد اما چشم امید و تمام توجه وی به مسبب‌الاسباب و خداوند باشد.
وی با برشمردن آثار توکل در زندگی فردی و اجتماعی اضافه کرد: چون متوکلین به لطف و رحمت الهی امید دارند در برابر مشکلات دچار یأس و سرخوردگی نمی‌شوند و در انجام امور سخت، داشتن پشتوانه قوی چون پروردگار را احساس می‌کنند.
ویسکرمی خاطرنشان کرد: یکی از آثار توکل در زندگی فردی داشتن اعتماد به نفس سازنده و نشاط در زندگی است. شخص متوکل به خود غره نمی‌شود چراکه برای خود استقلالی قائل نیست.این استادیار گروه معارف اسلامی اضافه کرد: انسان با توکل بر خداوند می‌تواند بر سختی‌ها غلبه کند و ایمان وی در این مسیر بیشتر خواهد شد چراکه آثار توکل را در زندگی خود مشاهده خواهد کرد و به قدرت خداوند پی می‌برد.

وی اظهار کرد: اعتدال به معنای حقیقی در یک انسان متوکل وجود دارد. آرامش روحی و روانی در زندگی از عمده آثار توکل است چراکه انسان می‌داند خداوند به خیر و صلاح او عمل خواهد کرد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :