Print Friendly, PDF & Email

پس از انتشار گزارشي در رجانيوز با عنوان « فيتز پاتريک: يک مقام آژانس گفت گزارش آمانو منجر به مختومه شدن PMD نمي شود!/ مقامات دولتي: آمانو به ما قول شفاهي داده که پرونده بسته مي شود!» سازمان انرژی اتمی با تنظیم یک گفتگو با رضا نجفي و ارسال آن برای رسانه ها به این گزارش واکنش نشان داد.

در این جوابیه که خبرگزاری های مختلف آنرا منتشر کرده اند، نماينده ايران درآژانس انرژي اتمي با اشاره به نقل قولي از يک کارشناس آمريکايي درباره بسته نشدن پرونده پي.ام.دي گفت: بايد توجه شود که طبق بند ۱۴ برجام، اعضاي ۱+۵ متعهد هستند قطعنامه اي را به اجلاس ۲۴ آذر شوراي حکام ارائه کنند که هدفش بستن موضوع (closing the issue) است. طرف هاي مقابل هم مي دانند که شرط اجراي برجام بسته شدن پرونده است.

وي ادامه داد: متاسفانه برخي قبلا هم به تبعيت از منابع غربي تيترهايي همچون “آمانو و ۱۲ نفر از بازرسان آژانس براي بازرسي از تاسيسات نظامي پارچين به تهران آمده اند” يا “رسانه هاي غربي: آمانو با دانشمندان ايراني مصاحبه مي کند” در سايتهاي خود زده بودند که کاملا گمراه کننده و خلاف نقشه راه بود و در واقع نه بازرسي وارد سايت پارچين شد و نه هيچ دانشمند هسته اي با آمانو يا بازرسان مصاحبه کرد. الان هم حرف فردي که هيچ مسئوليتي ندارد به عنوان نتيجه قطعي فرض شده است. اينکه چرا برخي سايتها دنبال منفي بافي هستند و دلايل آن، چون مربوط به بحثهاي سياسي داخلي است، فعلا به سکوت برگزار مي کنيم.

اشاره نجفي به گزارش هاي رجانيوز که مربوط به بازرسي رييس آژانس انرژي اتمي و رئيس بازرسان آژانس از سايت نظامي پارچين است.

با اين حال براي روشن شدن افکار عمومي و همچنين آقاي نجفي رجانيوز لازم ميداند نکات زير را يادآور شود:

۱) آقاي نجفي اظهار کرده است : «بر اساس بند ۱۴ برجام کشورهاي ۱+۵ موظف به بست موضوع PMDهستند.»

متاسفانه اين اظهار نظر نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي بيانگر آن است که وي علي رغم مسئوليت مستقيمي که دررابطه با موضوع هسته اي دارد متن برجام را به درستي و با دقت نخوانده است. در بند۱۴ برجام آمده است:

۱۴- ايران «نقشه راه براي رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتيباتي براي پرداختن به مسائل مورد نگراني حال و گذشته‏ مربوط به برنامه هسته‌اي‏ ايران مندرج در ضميمه گزارش مورخ ۸ نوامبر ۲۰۱۱ آژانس (GOV/۲۰۱۱/۶۵)، را کاملاً اجرا خواهد کرد. اجراي کامل فعاليت‌هايي کهايران بر اساس اين نقشه راه برعهده مي‌گيرد تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ تکميل خواهد شد و متعاقباً مديرکل تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ ارزيابي نهايي خود پيرامون حل و فصل تمامي مسائل اختلافي باقي مانده‏ گذشته و حال را به شوراي حکام ارائه خواهد کرد و فارغ از صلاحيت شوراي حکام، کشورهاي ۱+۵ به عنوان اعضاي شوراي حکام قطعنامه‌اي را براي اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن اين موضوع، به شوراي حکام ارائه خواهند کرد.

آقاي نجفي به اشتباه، قطعنامه کشورهاي ۱+۵ بعد از گزارش آمانو را به معناي مختومه شدن  PMD در نظر گرفته است در صورتي که در برجام صراحتا اشاره شده اين کشورها در قطعنامه خود تنها «اقدامات لازم» را با هدف بسته شدن موضوع PMD ارائه مي دهند و حرفی از بسته شدن قطعی این پرونده به میان نیامده است.

حال سوال اين است: اگر کشورهاي ۱+۵ در بيانيه خود با توجه به تفسير پذير بودن عبارت «اقدامات لازم » تاکيد کنند که ايران با هدف بسته شدن PMD بايد «اقدامات لازم» مانند دسترسي ها و اطلاعاتي بيشتر از آنچه که تاکنون به بازرسان آژانس داده شده را در اختيار آژانس قرار دهد، آيا مقامات دولتي مي توانند مقابل اين زياده خواهي بايستند؟ اين در حالي است که برجام اجازه چنين اقدامي را به کشورهاي ۱+۵ داده و تيم ايراني نيز آن را پذيرفته است.

۲) آقاي نجفي در ادامه گفتگو خود به صورت کامل به دو تيتر گزارش رجانيوز درباره بازرسي مدير کل از تاسيسات پارچين اشاره کرد و اين گزارش ها را مصداق «تبعيت از رسانه هاي غربي» ،  «کاملا گمراه کننده» و «خلاف نقشه راه» خواند.

در واکنش به اين بخش از اظهارات آقاي نجفي بايد دو نکته را يادآور شد:

اولا: متاسفانه در سايه سياست سکوت و سانسور مقامات وزارت خارجه درباره اخبار هسته اي، به دليل هم افزايي مقامات غربي با رسانه هاي غربي، تعداد قابل توجهي از اخبار منتشر شده در اين رسانه ها درباره موضوع هسته اي و تعهدات ايران به اثبات رسيده است.

مانند خبر خبرگزاري رويترز درباره سازوکار بازرسي از پارچين و يا فکت شيت مقامات کاخ سفيد درباره مفاد برجام که پس از توافق لوزان منتشر شد و علي رغم ادعاي مقامات دولتي درباره کذب بودن اطلاعات منتشر شده در اين فکت شيت، اطلاعات آن به صورت صد در صدي به وقوع پيوست و در برجام مورد تاکيد قرار گرفت.

ثانيا: همانگونه که آقاي نجفي در تيتر مورد اشاره خود از گزارش رجانيوز «رسانه هاي غربي: آمانو با دانشمندان ايراني مصاحبه مي کند»  اشاره کرده است رجانيوز هر گاه اقدام به انتشار خبري از رسانه هاي غربي بکند به منبع مورد استفاده نيز اشاره دارد. آقاي نجفي و مسولان وي که يد طولايي در مصاحبه با رسانه هاي غربي دارند چرا از انتشار گزارش يک رسانه غربي که پيش از آن که در رجانيوز منتشر شود در بسياري از سايت هاي موافق و منتقد دولت منتشر شده ، برآشفته شده است.

۳)آقاي نجفي مدعي است که اخبار رجانيوز درباره بازرسي بازرسان آژانس از پارچين و مصاحبه با دانشمندان برخلاف نقشه راه است. گويا آقاي نجفي فراموش کرده است در يک سندي که پيوست توافق ايران و آژانس بوده ودرباره نقشه راه است به جزييات اجرايي نقشه راه اشاره شده ، اصلا منتشر نشده تا افکار عمومي تشخيص بدهد گزارش هاي رجانيوز خلاف نقشه راه است يا اظهارات برخي مقامات دولتي ؟

البته بسياري از مقامات آمريکايي از مفاد اين سند مطلع هستند و جزييات آن را در اختيار رسانه هاي غربي قرار دادند اما اين سند به همراه دو سند ديگر که قرار بود در اختيار کميسيون ويژه و نمايندگان کميسيون امنيت قرار بگيرد هيچ گاه در اختيار آنان گذاشته نشد.

رئيس کميسيون ويژه مجلس درباره اين اسناد گفته بود: «ما بعدتر متوجه شديم سه سند را به ما نداده‌اند چنانکه يک سند برجام با پنج ضميمه آن است، يک سند قطعنامه ۲۲۳۱ است، يک سند کار درازمدت هسته‌اي ايران است که گفتند به وزارت خارجه داده‌ شده اما به ما ارائه ندادند؛ يک سند، سند اختصاصي رشد هسته‌اي و تنظيم آن است که کمتر کسي آن را ديده است و سند ديگر حل مشکلات گذشته و حال است که آن نيز ادعاشده و تاکنون دليلي مبني بر مدعاي آن ارائه نشده است.»

۴)اما رضا نجفي در ادامه اين گفتگو در اظهارنظري عجيب و به منظور تخطئه کردن گزارش رجانيوز گفت: «نه بازرسي وارد سايت پارچين شد و نه هيچ دانشمند هسته اي با آمانو يا بازرسان مصاحبه کرد.»

اين در حالي است که اظهارات آمانو پس از بازرسي از پارچين کاملا مغاير با اين اظهارنظر آقاي نجفي است. گويا نماينده ايران در سازمان انرژي اتمي علاوه بر عدم مطالعه دقيق و درست متن برجام ، به اظهارات مديرکل آژانس نيز بي توجه است.

مدير کل آژانس پس از بازديد از منطقه پارچين گفت: «معاون مدير کل (در امور بازرسان) و من روز يکشنبه به اين سايت رفتيم. اين اولين بار بود که آژانس از اين نقطه بازديد مي‌کرد. ما وارد ساختماني شديم که  آژانس پيش از اين تنها مي‌توانست با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي، شاهد آن باشد.»

وي اظهار داشت: در نمونه‌برداري‌هاي صورت گرفته کارشناسان ايراني از پارچين بازرسان آژانس حضور داشتند. 

آمانو همچنين گفت: «همانطور که در گزارش‌هايم به شوراي حکام اعلام کرده‌ام، فعاليت‌هاي زيادي که از اوايل سال ۲۰۱۲ در اين نقطه انجام گرفته، توان آژانس براي راستي‌آزمايي موثر در آنجا را تضعيف کرده است. پيش از بازديد ما، فعاليت‌هاي مشخص پادماني آژانس در نقطه مشخصي در سايت پارچين صورت گرفت. اين فعاليت شامل نمونه‌برداري‌هاي محيطي بود.»

اظهارات آمانو بيشتر از آنکه تشريفاتي بودن اين بازديد را تاييد کند، شبيه گزارشي رسمي از اين منطقه است.اقاي نجفي و همکاران وي به اين سوال پاسخ دهند آيا در يک بازديد نياز به به «نمونه برداري» است و آيا حضور بازرسان آژانس و معاون مدير کل همراه با آمانو در پارچين به معناي بازديد شخص وي از اين تاسيسات سري و نظامي بوده است؟

۵) نجفي همچنين مدعي شده است که هيچ دانشمند ايراني با آمانو و يا بازرسان مصاحبه نکرده است. اولا آنکه رجانيوز در گزارش خود به نقل از رسانه اي داخلي و خارجي به اين خبر اشاره کرد که مصاحبه با دانشمندان هسته اي در آينده صورت خواهد گرفت.

ثانيا: براي رفع هر گونه ابهامي شايسته است نماينده ايران در آژانس آن قسمت از سند منتشر نشده نقشه راه، درباره کسب اطلاعات از دانشمندان را منتشر کند.

ثالثا: اگر اقاي نجفي موضوع مصاحبه کتبي با دانشمدان را رد مي کند چرا تاکنون وي و ديگر مقامات دولتي اخبار بي شمار رسانه هاي غربي در اين باره را تکذيب نکردند؟

رابعا:  متاسفانه بايد به اين نکته اشاره کرد که آقاي نجفي علاوه بر اين که متن برجام را به درستي نخوانده و اظهارات مديرکل آژانس درباره موضوع هسته اي ايران را نيز دنبال نمي کند، به اظهارات مقامات مسئول کشور نيز بي توجه است.

جهت يادآوري آقاي نجفي ، بايد اشاره کرد که سخنگو و معاون سازمان اتمي ايران مصاحبه با دانشمندان هسته اي را تاييد کرده است.

بهروز کمالوندي در مصاحبه با شبکه «آي تي وي نيوز» گفت:

مصاحبه با دانشمندان ايران به بهانه ساختگي ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي گذشته امکان‌پذير نيست، زيرا در آن صورت انگار ايران در کمال تعجب و بهت، اتهام دانشمندانش را در محکمه پذيرفته‌ است. وي در ادامه در اظهارنظري تامل‌برانگيز گفت: اين رويداد (مصاحبه با دانشمندان هسته‌اي) تحت شرايط موافقت شده و با دقت خاص رخ مي‌دهد!

۶) اما آنچه که سبب آشفته شدن مقامات دولتي شده افزايش احتمال ارائه گزارش مبهم از سوي آمانو درباره موضوع PMD است که به معناي کلاه گشادي است که سر مذاکره کننده هاي هسته اي رفته است. با اين حال آقاي نجفي در جوابيه خود درباره احتمال مختومه نشدن موضوع PMD گفته است: طرف هاي مقابل هم مي دانند که شرط اجراي برجام بسته شدن پرونده است.

هر چند شواهد و اظهارنظرات مقامات رسمي و کارشناسان غربي بيانگر آن است آمانو در گزارش خود همچنان بر برخي نقاط «ابهام برانگيز» تاکيد ميکند، با اين حال تا روز ارائه گزارش آمانو درباره موضوع PMD کمتر از يک ماه ديگر باقي مانده است و «رجانيوز» منتظر مي ماند مقامات دولتي همانگونه که گفته اند، بسته نشدن موضوع PMD را به عنوان پايان اجراي برجام تلقي خواهند کرده وبلافاصله به شرايط پيش از مذاکرات بازمي گردند؟ هر چند که با توجه به سابقه عهدشکني مقامات غربي در توافق ژنو و توجيهات مقامات دولتي براي ادامه يافتن آن توافق، به نظر مي رسد اين باز نيز مقامات اجرايي کشورمان يا با ارائه تفسير هاي خاص و عجيب از بسته نشدن موضوع PMD، روند اجرايي برجام را ادامه مي دهند.

۷)اقاي نجفي در پايان گفتگو خود پس از به کار بردن ۵ عبارت اتهامي و هتاکانه در قبال سايت رجانيوز ، گفت: فعلا سياست ما «سکوت» در قبال اين دسته از رسانه هاي منفي باف است!

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


 قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی